Plastdirektivet 3. juli 2021       
ble det forbudt å omsette en rekke engangsprodukter i plast
da EUs direktiv om plastprodukter, mer kjent som Plastdirektivet trådte i kraft.
 
Plastdirektivet, sammen med lignende direktiv i Asia, Afrika og USA
har som mål å forhindre og redusere negativ påvirkning av plastprodukter
på land og i vann, med spesielt søkelys på marin forsøpling.
Engangsprodukter av plast har en større sannsynlighet for å havne i
havet, enn å gå til resirkulering eller gjenbruk. Basert på funn gjort på Europeiske
strender, er det 10 engangsprodukter av plast, som står for 70% av all marin
forsøpling.
 
    
 
Engangsproduktene i plast som blir forbudt er: 
  • sugerør
  • bestikk
  • servise
  • rørepinner
  • ballongpinner
  • bomullspinner
  • take-away beholdere og drikkebeger som er laget av isopor (ekspandert polystyren)